Geilo som Bærekraftig Reisemål

 

Geilo ble merket som Bærekraftig Reisemål for første gang i 2016, som en av de første destinasjonene i Norge. Merkeordningen Bærekraftig Reisemål er et kvalitetsmerke for destinasjoner som jobber systematisk for et mer bærekraftig samfunn. 
Visit Geilo og Hol kommune inngikk i 2016 en partnerskapsavtale, som fornyes hvert fjerde år. Denne avtalen har en overordnet målsetting om å sikre en langsiktig utvikling av Hol kommune som reisemål 
Det betyr ikke at Geilo er 100 prosent bærekraftig på alle måter, men at vi som destinasjon har forpliktet oss til å jobbe langsiktig for en mer ansvarlig og bærekraftig utvikling. Bærekraft handler for oss om å balansere gode gjesteopplevelser, lokal verdiskaping, ta vare på naturen vår, og tilrettelegge for at Geilo og Hol kommune skal være et godt sted å bo og vokse opp for barna våre. Dette gjør vi gjennom kunnskap, dialog og samhandling. 

 

Årsrapport for Bærekraftig Reisemål 2023-2024

Reiselivstilbudet er viktig for lokalbefolkningen

Uten turister og hytteeiere hadde mye av det Geilo har å tilby falt bort, fordi lokalbefolkningen ikke er stor nok til å bære et så omfattende og bredt tilbud som vi har i dag. Reiselivet på Geilo er en viktig bidragsyter for å gjøre Geilo til et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi gjennomfører innbyggerundersøkelser, da innspill og tilbakemeldinger fra lokalbefolkingen er viktig for utviklingen av Geilo.  

Innbyggerundersøkelsen 2023

Reiselivsstrategi forside

Geilo 2030

Reiselivsstrategien Geilo 2030 skal sikre at vi utvikler destinasjonen Geilo på en balansert og bærekraftig måte i årene fremover. Arbeidet med å utvikle en ny reiselivsstrategi ble påbegynt i 2018, med strategiprosessen Geilo 2023, som har lagt grunnlaget for Geilo 2030. Det har i dette arbeidet vært viktig å involvere bredden av aktører i kommunen, og ulike aktører fra reiselivs-, handels- og håndverksnæringen, kulturaktører, idrettslag, Hol kommune, hytte-hallingen og lokalbefolkningen har bidratt inn i strategiarbeidet. 

 

Reiselivsstrategien Geilo 2030

Ansvarlig markedsføring 

Visit Geilo har signert Grønnvaskingsplakaten, og har forpliktet seg til å følge plakatens ti prinsipper i all kommunikasjon rundt Geilos eget arbeid med bærekraft. Ytterligere har Visit Geilo utformet egne retningslinjer for ansvarlig markedsføring. Her er noen retningslinjer for hvordan du kan være en god gjest på Geilo. 

Miljøfyrtårn

Visit Geilo er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer at Visit Geilo sin miljøstandard og rutiner oppfyller kriteriene til Miljøfyrtårn-stiftelsen. Vi kan dermed dokumentere at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt. 20 av våre medlemsbedrifter er Miljøfyrtårn-sertifisert og vi jobber hver dag for å bli flere. 

Ønsker du å sertifisere din bedrift? 

Visit Geilo har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2013 og har jobbet i stor skala med prosjektansvaret med Bærekraftig Reisemål Geilo. Vi kan derfor være behjelpelig med å sette deg i kontakt med de riktige folkene i Hallingdal når det gjelder kurs, sertifisør og mulig støtte til prosjektet.

Ta kontakt på [email protected] eller telefon 320 95 900.

Disse medlemmene av Visit Geilo er miljøsertifisert:

 • Agaia AS
 • Amfi Geilo 
 • Bardøla Fjelltun AS
 • Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren 
 • Elektro 12:24
 • Elektroservice Hallingdal Installasjon AS
 • Geilo Turbusser AS
 • Geilolia AS
 • Haugastøl Turistsenter
 • Høve Støtt Hallingdal AS
 • Maxbo Geilo 
 • Monter Geilo 
 • Sjåstad Maskin AS
 • Skue Sparebank AS avd. Geilo
 • Sparebank 1 Hallingdal Valdres
 • Storestølen Fjellhotell
 • Ustekveikja Energi 
 • Vestlia Resort AS 
 • Vinternatt
 • Øen Turistsenter 
   

Fremtidens klima i Hol Kommune

Geilojordet

Universell utforming og tilgjengelighet på Geilo

Her har vi samlet nyttig informasjon og tips om universell utforming og tilgjengelighet på Geilo. Vi ønsker at destinasjonen skal være et

Les mer