Bærekraftig reisemål

Som en av de første destinasjonene i Norge mottok Geilo sitt merke for Bærekraftig Reisemål i mars 2016.

 

Dette er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet. Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

Hvis du velger å reise til et bærekraftig mål, hjelper du med å bevare vår historiske og kulturelle arv, samtidig som du støtter lokalsamfunn, tradisjoner, natur og miljø. Du er hjertelig velkommen av vertene på stedet, som også serverer lokal mat som høstes, produseres og tilberedes i lokalområdet.

Merket betyr imidlertid ikke at en destinasjon er 100 prosent bærekraftig på alle områder, men at de er i en langsiktig prosess og mål. Destinasjonene evalueres hvert tredje år.

 

Våre tiltak

Rent miljø og ressurseffektivitet

Alle aktivitetsbedrifter på Geilo er nå i sertifiseringsmodus for å kunne tilby ansvarlige og miljøsertifiserte opplevelser til kurs- og konferansemarkedet. I praksis vil dette si at de bedrifter som ønsker å være en del av pakketeringsarbeidet og innsalget til kurs- og konferansemarkedet miljøsertifiserer bedriften sin. Fra før er samtlige store hoteller miljøsertifiserte, noe som gir en grønn tråd gjennom hele oppholdet på reisemålet.  Det er i tillegg igangsatt klyngevis oppstartsmøter for nye sertifiseringer av alle typer bedrifter. Handel, håndverkere, kontor/administrasjon og så videre. Visit Geilo er så klart også miljøsertifisert. (Det er i dag mellom 10 og 15 bedrifter som er i gang med sine sertifiseringer)

 

Sosial bærekraft / sysselsetting / lokal kontroll

Visit Geilo har for å sikre rekruttering i reiselivsnæringen, søkt og blitt godkjent lærebedrift. Dette gir unge lokale muligheten til å bli bedre kjent med næringen, og komme seg inn i et utdanningsløp som reiselivsnæringen har bruk for. Visit Geilo er stolte av endelig å kunne tilby ungdom et skikkelig utdanningsløp innen salgsfaget, med utgangspunkt i reiselivsfaget. Visit Geilo har også en strategi om å tiltrekke seg trainee-stillinger i nærmeste fremtid. I oppstarten av prosjektet var trainee-stilling besatt. Å være en arena for unge arbeidstakere og ungdom i etablering er at av våre tydelige mål og en viktig del av strategien.

 

Route 50

Tiltaket er gjort for å løfte frem flere deler av kommunen. FV 50 er en vei som strekker seg fra det ene hjørnet i kommunen, til det andre. En livsnerve med mange spennende attraksjoner, severdigheter og et spennende næringsliv. Aksen Hol – Aurland er en klassisk scenic route, og vi er nå i gang med utviklingsarbeidet rundt Route 50. Route 50 er både et lokalt tiltak for å skape engasjement, identitet og stolthet, samtidig som det er av stor internasjonal interesse ved at det er stappende fullt av kultur og naturoplevelser. De fleste har vært lite benyttet i det kommersielle reiselivet tidligere.

 

Økonomisk bærekraft

Ved starten av Bærekraftig Reisemål prosessen på Geilo, hadde Visit Geilo snaue 100 medlemmer. Det ble igangsatt mange tiltak rundt det å verve nye medlemmer. Bedre kommunikasjon, mer involvering, større bredde i medlemsmassen og tydelige målsettinger har gjort sitt til at Visit Geilo i dag teller 223 medlemsbedrifter. Noe som gjør at inntektene er økt noe, men viktigst av alt er at det er svært mange flere som har eierskap til reiselivet, og prosessen rundt et mer bærekraftig reiseliv er godt forankret i en bred og stor medlemsmasse. Mangfoldig medlemsmasse med tilpasset medlemskontingent, der mål og ambisjon deles.

 

Nye arrangement og nytt innhold i klassikere

Geilo har hatt og har framleis en stor portefølje med arrangement. Spark VM som startet opp i 1981 har alltid hatt en grønn profil, men har nå fått et enda tydeligere miljøbudskap. Norsk Matglede er et annet eksempel, der arrangementet i seg selv også er miljøsertifisert. Målsettingen til Visit Geilo er at alle arrangement som arrangeres skal ha miljøsertifisering som kjennemerke. Utviklingen av nye arrangement har pågått i flere år, og de nye arrangementene har alle de 10 Bærekraftprinsippene som utgangspunkt for utviklingen.

 

Bildebruk og profil

Visit Geilo har tatt Bærekraftprinsippene inn i utviklingen av design, språk og profil. Bilder tas på en måte som viser natur, mennesker og kultur. Vi prioriterer bilder som viser frem vår identitet, våre historier og eller våre unike fortrinn som et bærekraftig reisemål. Språkbruken er mer presis, og vi legger ikke skjul på hvilket standpunkt vi har for eksempel til det å ta vare på natur og kultur. Vi involverer SNO, forvaltningen, kulturavdelingen i kommunen og andre i arbeidet med dette.

 

Mulighet til å bidra for privatpersoner

Et av tiltakene som rulles ut i disse dager er å gi privatpersoner muligheten til å bidra. Det er laget opp 256 kopper med hvert sitt unike stedsnavn trykket på. Disse koppene selges til 1933 kroner per kopp i året, og gir privatpersoner et fem år langt medlemskap i Visit Geilo. Bidragene som kommer inn via kopp-salget skal gå øremerket til fellesgoder i nærområdene. Benker, installasjoner, skilting og andre tiltak som kommer fellesskapet til gode. Det er lokale stedsnavn som pryder koppene. Grunnen til at de koster 1933 kroner pr kopp er at det høyeste punktet i kommunen (ja, i hele Buskerud) er 1933 meter over havet; Folarskarnuten. 1 krone per høgdemeter menes å være en høvelig pris.

 

"Generation Geilo"

De siste fem årene har Geilo jobbet med vertskap gjennom ulike vertskapskurs. Over 600 mennesker har gjennomgått teknikker, kunnskapsløft og erfaringsutveksling.

 

Bærekraft for destinasjonsutvikling på Geilo

Ønsker du mer informasjon om prosess for å bli et bærekraftig mål, kontakt oss.

Bærekraftig reisemål handlingsplan 

Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer.

Vil du reise til et unikt sted som legger til rette for at miljøavtrykket ditt blir så minimalt som mulig, og for at du skal få en mest mulig autentisk opplevelse? Da skal du reise til Geilo!

Geilo har siden 2016 sammen med flere reisedestinasjoner satt bærekraft på kartet og tar ansvar for at både de som bor der og alle besøkende skal ha det ekstra bra. Det å være et bærekraftig reisemål innebærer blant annet at vi tar være på biologisk mangfold, støtter bevaring av lokale naturområde, dyreliv og habitater og minimerer ødeleggelser av disse. Et annet krav er å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt å minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. Her trenger vi også din hjelp. Om du går på en kort eller langtur, om du er alene eller med din familie, om du ønsker å fiske eller ta et flott naturbilde, det spiller ingen rolle. Vær så snill og ta med det avfallet du genererer. På en del parkeringsplasser, langs hovedveier og i beboer områder finner du muligheter til å levere søppel i avfallscontainere. Det du klarer å ta med på turen kan du også du med hjem igjen og hvis alle gjør det så holder vi omgivelsene flotte og fine for neste besøkende.

Tusen takk at du bidrar!

Vil du ha tips om hvordan du kan unngå mest mulig avfall på din tur, gjerne les denne artikkel med "Sju tips for sporløs ferdsel på tur" på nettsiden til Norsk Friluftsliv.