Hva er Visit Geilo AS?

Visit Geilo AS er en aktiv og helhetlig utviklings- og markedføringsorgan for destinasjonen Geilo og Hol kommune. Visit Geilo AS sitt hovedformål er å videreutvikle Geilo som helårsdestinasjon, profilere og markedsføre kommunen som en attraktiv bo- og besøkskommune. Gjennom aktiv tilstedeværelse og påvirkning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt skal vi sørge for at flere velger å komme til Geilo – hele året.

 

Hvem er Visit Geilo?

I tillegg til administrasjonen består Visit Geilo AS av et aktivt og engasjert styre som representerer bredden i næringslivet. Selskapet har rundt 140 aksjonærer/medlemsbedrifter som består av selskaper fra Hol kommune, og i noen tilfeller utenfor kommunen.

Geilo er merket som et bærekraftig reisemål som legger til grunn for vårt utviklingsarbeid. Visit Geilo markedsfører Geilo og omegn som en enhet med et unikt mangfold av muligheter for alle, og samarbeider med små og store aktører i næringslivet i vår kommune. Geilo og Hol kommune er et svært populært reisemål, men konkurransen med andre destinasjoner er stor. Det å være det foretrukne feriestedet, stedet for å kjøpe fritidsbolig eller å bosette seg krever store ressurser. Gjennom medlemskapet bidrar du til destinasjonsutvikling og markedsføringen av Geilo, og dermed vår felles fremtid på Geilo. Vi kan sammen jobbe for å legge grunnlaget for trygge arbeidsplasser, lønnsomme bedrifter og bo- og oppvekstsvilkår. Geilo må tilpasse seg et stadig mer krevende marked og vi er avhengige av å bli tydelig sett i et marked preget av større og sterkere enheter. Visit Geilo jobber for kommunen som helårsdestinasjon og resultatene av vårt arbeid kommer hele kommunen til gode!

Dette gjør Visit Geilo

Markedsføring
Visit Geilo bidrar til systematisk markedsføring, økt synlighet og tilgang til et større marked gjennom felles profilering og markedsføring. Med blant annet god og effektiv bruk av sosiale medier, kampanjer, digitale aviser, mediedekning og redaksjonell omtale.

Får muligheten til å påvirke utviklingen av Geilo og rammevilkårene for næringene
• Visit Geilo blir hørt og tatt med på råd før viktige politiske beslutninger tas.
• Samarbeid sikrer en god og enhetlig utvikling av Geilo som lokalsamfunn og destinasjon.

Skaper en arena for nye kontakter og nettverksbygging
• Invitasjon til medlemsmøter, i relevante fora og relevante pågående prosjekter.
• Videreutvikle og vedlikeholde medlemsmøter og avtaler.
• Bredt samarbeid på tvers av fag og kompetanse.

Har et aktivt samarbeid med Hol kommune
• Visit Geilo er næringslivets talerør og samarbeidspartner med Hol kommune.
• Videreføre samarbeidet med forvaltningsmyndigheter, samferdsel og kommunale etater som vil kunne styrke hele reiselivsnæringen.

Jobber aktivt med medlemsrekruttering
•  Av bedrifter fra hele kommunen og alle bransjer.
• Alle blir hørt og tatt hensyn til.
•  Dyrke hver enkelt bransjes kompetanse, behov og sette dette i system.

Skal forbedre vertskapsrollen
• Heve kompetansen til alle reiselivsansatte gjennom vertskap for kurs og andre tiltak.
• Videreføre og utvikle vertskapsrollen lokalt slik at Geilo øker forspranget til de andre destinasjonene.

Tar imot råd fra næringen og lytter til behovene som finnes i reiselivsnæringen
• Øke og forbedre kommunikasjonen til næringen.
• Være et verktøy for selskapets eiere.
• Alltid oppdatert på hva som skjer i norsk reiseliv.
• En positiv delingskultur av kompetanse, initiativ og tall.

Fokuserer på kjente markeder, turoperatører og muligheter
• Sikre gjenkjøp og at vi når nye markeder/kundegrupper ved å systematisere kontakter som er, og har vært, i kontakt med Geilo.
• Formidle hva som skjer til enhver tid, til de som er interessert og trenger denne informasjonen.
• Aktiv rolle mot nye markeder og samarbeidspartnere nasjonalt.
• Systematisere PR/mediearbeidet. Koordinere innkallinger/intervjuer og aktuelle hendelser.

Bygger allianser og skaffer nye partnere
• Styrke alliansene i øst og vest.
• Synlig i eksisterende allianser og samarbeidsprosjekter.

Som medlem av Visit Geilo får du

  • Nyhetsbrev med informasjon sendes ut jevnlig.
  • Invitasjon til næringsfrokost en gang i måneden og medlemsmøter to ganger i året.
  • Tilgang til Visit Geilo sin bildebank med bilder og film som kan brukes av bedriften til markedsføring av destinasjonen. Bildebanken blir stadig oppdatert med nye bilder tatt av en profesjonell fotograf.
  • Digitalt vertskapskurs for dine ansatte.
  • Oppføring og synlighet i en felles markedsplattform for Geilo og Hol Kommune, blant annet på Geilo.com, i trykket markedsmateriell som for.eks. sommer- og vinterbrosjyre og på sosiale medier.
  • Bedriften blir en del av salgssamarbeidene Norway Home of Skiing og Mountains of Norway. Disse jobber med utenlandske turoperatører som selger turer til destinasjonen.
  • Bedriften får mulighet til å delta i markedsføringskampanjer, på reiselivsmesser og visnings- og presseturer.
  • Bedriften bidrar til Visit Geilo sitt arbeid med overordnet markedsføring og utvikling av destinasjonen, samt drift av arrangementer som Norsk Matglede, Stetten og Spark VM m.fl.
  • Tilgang til gjesteundersøkelser, statistikk, presentasjoner og Reiselivsstrategien Geilo 2030.
  • Bedrifter får mulighet til å delta i ulike arbeidsgrupper for arrangementene og grupper for videre utvikling av destinasjonen.

Bli medlem

Skal vi klare å opprettholde vår posisjon som et av Norges ledende reisemål, sommer som vinter, må vi øke vår totale markedsinnsats. Visit Geilo AS vil aktivt bidra til videreutvikling og markedsføring av Geilo som destinasjon. Vår innsats er et supplement til salgsinnsatsen fra enkeltbedrifter og organisasjoner på Geilo som konsentrerer seg om sine spesifikke produkter og tjenester. Ta ansvar for vår felles framtid og fellesskapet i kommunen og vær velkommen som medlem av Visit Geilo.

Kontakt oss for å snakke om ditt medlemskap!

Brevandring på Hardangerjøkulen

Heidi Stevning

Daglig Leder i Visit Geilo

[email protected]

+47 992 76 332

Sammen står vi sterkere!

Geilo sentrum

Medlemmer av VisitGeilo

Her ser du alle som er medlem av Visit Geilo. Gjennom medlemskapet bidrar du til destinasjonsutvikling og markedsføringen av Geilo, og

Les mer