Kjelkehus

I kjelkehusene fantes det kjelker og utstyr til å frakte skadde personer ned fra fjellet.

Den ble satt opp på 1950 tallet. Geilo Turisttrafikklag bygde kjelkehus og kjelker flere steder i bygda. Hjelpekorpset supplerte med sanitetsutstyr. Skadde personer ble fraktet ned til bygda på disse kjelkene og hjelpekorpset måtte frakte utstyr tilbake til kjelkehusene. Kjelkene og utstyr var brukt også på etterdønninger. Slapp å ta alt utstyr med fra bygda. Sparte tid på det. Kjelkehusene er nå reine landemerker. Scootere har overtatt jobben. Røde Kors fornyet kjelkehuset i Havsdalen og i Folarskaret i 2020.