Bestillingsvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Geilo Booking AS og den som selv, eller gjennom andre, (gjesten) inngår avtale med Geilo Booking AS i henhold til bekreftelsen. Din bestilling er bekreftet og bindende når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre gjester å lagre bekreftelsen på telefonen for enkel fremvisning ved ankomst, eventuelt printe ut og ta den med. Egne betingelser gjelder for grupper på mer enn 10 personer- en separat kontrakt vil sendes ifm bestillingen. 

 

Hvem er ansvarlig

Ansvarlig arrangør er Geilo Booking AS, NO-3580 Geilo.

Telefon +47 32 08 85 00. Org.nr NO 920 990 274 MVA.

Geilo Booking AS har ansvar for å videreformidle din bestilling til en eller flere leverandører, som igjen er ansvarlig for gjennomføring/levering av bestilt produkt. Bestillingen kan gjelde booking av overnatting, aktivitet, transport, eller kjøp av andre produkter og tjenester presentert på bookingsidene. Bestillingen kan også gjelde for en kombinasjon av flere produkter og tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle reklamasjoner, eller andre anførsler knyttet til det enkelte arrangement, må rettes til vedkommende underleverandør. Geilo Booking AS har intet ansvar knyttet til det enkelte produkt.

Bestillinger gjøres online. Ved bestilling per telefon eller mail direkte til Geilo Booking belastes et booking gebyr på Kr 250,-. 

 

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. Geilo Booking AS er ansvarlig for selve transaksjonen som går gjennom nettsiden. Dersom det skulle oppstå problemer med din transaksjon, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert. Dersom betalingen ikke blir fullført vil bestilling ikke bli opprettet.

Vår samarbeidspartner Nets Easy er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Kun Geilo Booking AS og leverandør av det eller de produkter du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og kontaktinformasjon. For ytterligere informasjon vedrørende personvern vennligst se våre personvernbetingelser.

 

Avbestilling og endring

Du kan gjøre en avbestilling via "Min side" eller ved å ta direkte kontakt med Geilo Booking AS, via e-post til [email protected]. Geilo Booking AS plikter å sende bekreftelse på avbestilling/endring skriftlig.

Den generelle avbestillingsfristen er 7 dager før ankomst. Enkelte av våre underleverandører opererer med andre avbestillingsbetingelser i tillegg til våre egne. I så tilfelle vil du informeres om dette ved bestilling. Dersom avbestilling skjer før avbestillingsfristen refunderes beløpet du har betalt ved bestilling minus Kr 25,- per produktgruppe. Ved endring av din bestilling før kanselleringsfristen belastes Kr 50,-. Dersom avbestilling eller endring skjer etter fristen refunderes ikke bestillingens verdi. En endring av din bestilling betraktes som en avbestilling, og de samme frister vil gjelde. Vi tar forbehold om kapasitet ved endring av din bestilling.

Geilo Booking AS har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for tap av evnt. midler. Vi gjør oppmerksom på at Geilo Booking AS ikke betaler eventuelle kostnader for internasjonal bankoverføring.

 

Forsikring

Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

 

Gjestens forpliktelser

Gjesten plikter å sette seg inn i samt følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, aktivitet og/eller boenhet. Gjesten står ansvarlig for eventuelle skader som påføres produktet. Geilo Booking AS eller dens underleverandører har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning uten refundering, herunder også avvise gjester fra området, dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende eller gjør skade. Du må være fylt 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Geilo Booking AS. Ved tvil vil legitimasjon etterspørres.

 

Spesielle betingelser ved booking av overnatting

  • 21 års aldersgrense for bestilling av hotellrom, og 23 års aldersgrense for bestilling av hytte/leilighet. Noen enheter har 25 års aldersgrense.
  • Innsjekkingstid er tidligst kl. 1600 på ankomst. Utsjekk skal skje senest kl. 1100 på avreisedagen.
  • Røyking er ikke lov innendørs.
  • Husdyr er tillatt ved noen enheter. Dette avtales direkte med overnattingsstedet og kan medføre et tillegg i prisen.
  • Mellom kl. 2300 og 0700 plikter gjesten å ta spesielt hensyn og holde et lavt støynivå.

 

Våre underleverandører

Geilo Booking AS er ansvarlig for at våre underleverandører mottar betaling for det du bestiller gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av sitt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren. Videre er det underleverandøren som bestemmer prisnivået og aldersgrensen for barn og ungdomspriser.

 

Force Majeure / Forbehold

Geilo Booking AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold. Skulle eventuelle feil oppstå, har Geilo Booking AS sin fulle rett til å kansellere bestillingen.

Det kan også skje at underleverandøren sine betingelser ikke blir oppfylt, for eksempel ved at påmeldingen til en aktivitet/dato er under minimum antall personer for gjennomføring. Dersom en slik kansellering/endring skjer, og du ikke aksepterer eventuelle alternative tilbud, tilbakebetaler vi 100%.