Bestillingsvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Geilo Booking AS og den som selv eller gjennom andre inngår avtale med Geilo Booking AS i henhold til bekreftelsen (gjesten). Din bestilling er bekreftet og bindende når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer. Vi anbefaler alle våre gjester å lagre bekreftelsen på telefonen for å fremvise ved ankomst, eventuelt printe ut bekreftelsen. 

 

Hvem er ansvarlig

Ansvarlig arrangør er Geilo Booking AS, NO-3580 Geilo.

Telefon +47 32 08 85 00. Org.nr NO 920 990 274 MVA.

Geilo Booking AS har ansvar for å videreformidle din bestilling til en eller flere leverandører, som igjen er ansvarlig for gjennomføring/leveranse av bestilt produkt. Bestillingen kan gjelde booking av overnatting, aktivitet, transport, eller kjøp av andre produkter og tjenester presentert på bookingsidene. Bestillingen kan også gjelde for en kombinasjon av flere produkter og tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at eventuelle reklamasjoner eller andre anførsler knyttet til det enkelt arrangement må rettes til vedkommende underleverandør. Geilo Booking AS har intet ansvar knyttet til det enkelte produkt.

 

Betaling og sikkerhet

Betaling skjer når bestillingen gjennomføres. Geilo Booking AS er ansvarlig for selve transaksjonen som går gjennom nettsiden. Dersom det skulle oppstå problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert. Dersom betalingen ikke blir fullført vil det ikke bli opprettet bestilling.

Vår samarbeidspartner NETS Easy er ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Kun Geilo Booking AS og leverandør av det eller de produkter du har bestilt vil ha tilgang til ditt navn og kontaktinformasjon. For ytterligere informasjon vedrørende personvern vennligst se våre personvernbetingelser.

 

Avbestilling og endring

For å avbestille eller endre din bestilling, må du ta direkte kontakt med Geilo Booking AS, via e-post til [email protected]. Geilo Booking AS plikter å sende bekreftelse på avbestilling/endring skriftlig.

Dersom avbestilling eller endring skjer 7 dager eller mer før ankomstdato refunderes hele beløpet. Dersom avbestilling eller endring skjer mindre enn 7 dager før ankomstdato refunderes ikke beløpet. 

En endring av din bestilling betraktes som en avbestilling, og de samme frister vil gjelde. Vi tar forbehold om kapasitet ved endring av din bestilling.

Enkelte av våre underleverandører opererer med andre avbestillingsbetingelser. I så tilfelle vil du informeres om dette ved bestilling.

Geilo Booking AS har ingen kontroll over den valutakursen som vil bli beregnet for refusjon til kredittkort og kan ikke ta ansvar for eventuelle tap. Vi gjør oppmerksom på at Geilo Booking AS ikke betaler eventuelle kostnader for internasjonal bankoverføring.

 

Forsikring

Vi anbefaler alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen, i tilfelle sykdom, tap eller skade på reisegods, ulykke, ansvar og lignende.

 

Gjestens forpliktelser

Gjesten plikter å sette seg inn i samt følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, aktivitet og/eller bo-enhet. Gjesten står ansvarlig for eventuelle skader som påføres produktet. Geilo Booking AS eller dens underleverandører har rett til å si opp avtalen uten refundering, herunder også avvise gjester fra området, dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende eller gjør skade. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Geilo Booking AS. Ved tvil vil legitimasjon etterspørres.

 

Spesielle betingelser ved booking av overnatting

  • Innsjekkingstid er tidligst kl. 1600 på ankomst. Utsjekk skal skje senest kl. 1100 på avreisedagen.
  • I nyttårshelgen, ved Skarverennet og påskehelgen er aldersgrensen 20 år.
  • Røyking er ikke lov innendørs.
  • Husdyr er tillatt ved noen enheter. Dette avtales direkte med overnattingsstedet og kan medføre et tillegg i prisen.
  • Mellom kl. 2300 og 0700 plikter gjesten å ta spesielt hensyn og holde et lavt støynivå.

 

Våre underleverandører

Geilo Booking AS er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlig for hver sin del av sitt program, herunder fullstendige forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, som er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for leverandøren. Videre er det underleverandøren som bestemmer prisnivået og aldersgrensen for barn og ungdomspriser.

 

Force Majeure / Forbehold

Geilo Booking AS står ikke ansvarlig for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister, beskrivelse av tjenester og tekniske forhold. Skulle eventuelle feil oppstå, har Geilogruppen Booking AS sin fulle rett til å kansellere bestillingen.

Det kan også skje at underleverandøren sine betingelser ikke blir oppfylt, for eksempel minimum antall personer. Dersom en slik kansellering/endring skjer og du ikke aksepterer eventuelle alternative tilbud, tilbakebetaler vi 100%.