Gjermunds grav

Sagn om Gjermund den fredlause i Dagali.

Sagn om Gjermund den fredlause.

Ovenfor Randberg midt oppe i det stupbratte berget, er det et slett grasbevokst skar. Her skal det i fordums dager ha bodd en fredlaus som het Gjermund. Han var nede i bygda og stjal om nettene. Om dagen lå han i bergskorten (fjellkløft). Herfra hadde han utsikt over hele bygda og kunne holde øye med folk. Ingen tenkte på at det kunne bo en tyv der oppe. Ingen skjønte hvem det var som stjal av deres små matforsyninger.

Det led mot høst, det var kaldt og mannen ble syk. Han krabbet seg ned til søre Randberg. Mannen het Gjermund. Utpå vinteren døde han. Bergskorten fikk siden navnet Gjermundskøret. Det ble aldri funnet noen spor etter Gjermund, men plassen var tydelig og etter hvert godt kjent.

Mannen ble gravlagt nedenfor gården. Når, vet man ikke, men det var før Dagali fikk sin egen gravplass (1819). Det ble for langt og brysomt å frakte mannen til Uvdal. Som fredløs ville han blitt gravlagt utenfor kirkegården. Derfor fant de en plass i skogen.

Gravplassen ble senere undersøkt. I 1914 ble den gravd opp for å se om det virkelig var noe i dette sagnet. Det er funnet rester av ei kiste og beinrester. Hodeskallen ble sendt til Universitetet som fastslo at funnet stammet fra en mann i 60 – 70 åra.

Gunnar Stensen (lokal kjendis) fant en fin stein ved låven på søre Randberg som ble brukt som minnestein. Han hogde inn navnet Gjermund. Dette ble gjort en gang etter 1954.

Et sjeldent teppe av granbar brer seg over gravstedet.
Tekst: Hol kommune

Om

  • Gateadresse 1 Bygdevegen
    3588 Dagali