Gapahuk Geilohallen

Gapahuk neste til lysløype.

Gapahuk ligger ved siden av Ustedalsfjorden. Kort avstand fra parkeringsplassen av Geilohallen. På vintertid må du bruke ski eller truger å komme in til Gapahuk. På vintertid mulig å ake neste til Gapahuk.

Husk allemansretter på bruk av gapahuk. Rydd etter bruket og ta med dig all søppel. Ta med egen vedsekk for å elde.

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark.