Gapahuk Geilohallen

Gapahuk neste til lysløype.

Gapahuk ligger ved siden av Ustedalsfjorden. Kort avstand fra parkeringsplassen av Geilohallen. Fra parkering går man forbi skytebane på venstre siden, så går løype/vegen litt ned mot vannet og ser man Gapahuken allerede.

På vintertid må du bruke ski eller truger å komme in til Gapahuk. Det er veldig gøy å ake ned fra bakken. Om sommeren er det en asfaltert veg nesten helt framme til Gapahuken, den siste stykke er uten sti.

Husk allemannsretten på bruk av gapahuk. Rydd etter bruket og ta med dig all søppel. Ta med egen vedsekk for å elde. Området er populær hos barnefamilier.

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning i skog og mark.