Sommer- og Sykkelheis

Ta heisen til toppen av Bjødnahovda 1056 moh, enten til fots eller med sykkel.