Geilo i ny profil, og med en høykommersiell nettside

Høyfjellsbygda satser stort for fremtidens reiseliv

I flere årtier har høyfjellsdestinasjonen Geilo vært et førstevalg for reisende fra inn- og utland. Nå får Geilo ny visuell identitet og en nettside, som gjør reiselivsproduktene lettere tilgjengelig for gjester og lokalbefolkningen. Dette for å styrke morgendagens reiseliv. 

Bærekraft og digitalisering er noe av de viktigste faktorene for alle som jobber med reiseliv, næringsliv og destinasjonsutvikling. Visit Geilo har alltid hatt en ledende posisjon når det gjelder god og fremtidsrettet utvikling for fastboende, hyttegjester og alle andre turister som besøker Geilo.
 Nå tar de opp kampen om også å komme i første rekke for tilgjengelighet gjennom den digitale verktøykassa.

Geilo har alltid hatt et stort utvalg av unike og etterspurte opplevelsesprodukter, og nå blir disse samlet og tilgjengelige gjennom den nye digitale bestillingsportalen. Gjennom å styrke onlinebutikken vil Geilo bli det foretrukne reisemålet for opplevelsesreiser. 
 

Nye Geilo – for morgendagen

Derfor ruller Visit Geilo nå ut en ny visuell drakt for høyfjellsbygda Geilo. Dette skjer med blant annet ny nettside og profil, som skal markedsføre Geilo og omegn både i trykte og digitale medier.

Den nye visuelle identitet til Geilo bygger på verdiord som bl.a; stolt, positiv, ekte, lidenskapelig og aktiv. En moderne høyfjellsdestinasjon med en stolt og klassisk
historie i bunn, lange tradisjoner og en turistarv helt tilbake til 1880-tallet.

På vidda finner vi et robust plante- og dyreliv. Deriblant villreinen, stolt, elegant og synonymt med ekte høyfjell. Geilo, et tett samfunn som spiller på mye av de samme verdiene, her er et rikt og variert tilbud samlet på et sted. Innbyggerne deler gledelig sin lidenskap og stolthet i det fjellbygda har å by på med sine gjester.

Den nye visuelle identiteten har som mål å gjenspeile dette med et stilrent, klassisk og tidløst design. Med lunfulle farger, hentet fra naturen, former som gjenskaper et uttrykk og én følelse av stolt og ekte!  
 

“Vi er svært tilfreds med den nye profilen, og at også folket vil lære å kjenne det nye uttrykket og følelsen vi nå skaper av vår kjærlighet til Geilo.” – Lillvi W. Hole, Daglig leder i Visit Geilo.

 

I en tid der flere og flere av våre daglige gjøremål styres via mobiltelefonen er det viktig at nye Geilo alltid er tilgjengelig for brukerne, der de befinner seg og når de er der.

“På Geilo er det som kjent tett mellom høydepunktene, og den nye måten vi formidler og profilerer disse på er i enda større grad tilpasset den digitale fremtiden”, sier styreleder i Visit Geilo, Roger Espeli.


"Det har vært svært viktig å få alle våre næringslivsaktører innen reiseliv over på den «digitale varehylla», der kundene finner det de ønsker og kan handle enkelt og trygt. Dette er spesielt viktig i en tid der reiseliv og næringsliv skal tilpasse seg den nye hverdagen både med tanke på pandemi og raske endringer. Vi skal også ha en enkel, effektiv og trygg vei helt frem til alle forbrukere og gjester."
 

Der mennesker møtes

Digitalisering skal gjøre ting enklere og mer lønnsomt, men aldri erstatte det aller viktigste på Geilo. “Å legge til rette for gode møter og opplevelser mellom mennesker på fjellfolkets eget hjemsted skaper et levende samfunn der gjesten er i fokus”, sier reiselivssjef Lillvi W. Hole, og fortsetter:

"Dette er en av våre viktigste oppgaver i en ny tid der gjestene som kommer på besøk vil være her over enda flere dager og oppleve alt vi kan tilby. Vi vil gi dem smaken av høyfjellet, både bokstavelig talt og i overført betydning. Vi bruker moderne hjelpemidler når vi smelter sammen tradisjon og innovasjon på den gode måten, og det å få reiselivsproduktene våre ut i den digitale hylla er derfor positivt for alle. Vi er veldig fornøyde med utviklingen vi har hatt det siste året og kan nesten ikke vente på fortsettelsen for Geilo og de besøkende."
 

Bærekraftig reisemål

Den nye identiteten og digitale satsingen er skreddersydd med tanke på at Geilo er merket som bærekraftig reisemål. 
Dette er en bærekraftsertifisering som betyr mye for oss, og som gir viktig innhold i alt vi tenker og gjør.
 
“Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at Geilo over tid har prioritert målet om økt bærekraft, og at Geilo kontinuerlig jobber for å forbedre vår forretningspraksis og vårt forhold til lokalsamfunnet, basert på bærekraftige prinsipper”, fortsetter Lillvi W.Hole.

 

En ny taubane på Geilo


Utviklingen av nye Geilo skjer ikke bare på digitale flater. En ny taubane er under planlegging og fremtidens reiselivshistorie skapes.

Den gamle taubanen som stod klar i 1954 fraktet over 40 millioner passasjerer fra stasjonen midt i sentrum og opp til Geilohovda før driften stanset for 10 år siden. Nå planlegges bygging av en ny og moderne taubane som skal gå fra Geilo stasjon opp til Geilohovda og videre til Havsdalen. “En taubane i ny drakt og i ny tid. Et tilbud til alle, som gir mulighet for å skape enda flere arbeidsplasser og økt verdiskaping i et bærekraftig Geilo. Slik at alle som bor her og som kommer på besøk også i fremtiden skal oppleve at Geilo er spesialist på høyfjell”, avslutter Roger Espeli.

Lurer du på hva du kan gjøre på Geilo i vinter og samtidig vil se mer av den nye identiteten?

Se sesongens nye vinterbrosjyre

 

For mer informasjon, kontakt:

Styreleder Visit Geilo
Roger Espeli
(+47) 901 52 530
[email protected]

Daglig leder/reiselivssjef Visit Geilo
Lillvi W. Hole
(+47) 404 02 854
[email protected]