Langtidsparkering ved togstasjon

Langtidsparkering mellom sentrum og Hjalmevegen, på nordsiden av togstasjonen, likeved Dr. Holms. Fra Geilo sentrum du kjører gjennom tunnelen øst for togstasjonen.

Fra Geilo sentrum kjører du gjennom tunnelen øst for togstasjonen.
Fra vest kjører du fra rv7 via Ustedalen Resort, under jernbanen til Hjalmevegen retning Dr. Holms.
Fra øst kjører du fra rv7 ved Geilohallen via Bardøla Fjelltun retning dr. Holms på Timrehaugvegen.

Parkeringsplasser er kun til de som ta toget, og makstid er 14 dager. Det er BaneNor som eier parkeringsplassen. Det er plass til 40 biler og det er gratis parkering, det er to plasser for bevegelseshemmede.

Fra parkeringsplassen kan man ta heis opp til riktig perrong.