Geilo Kulturkyrkje parkering

Parkeringsplass i forbindelse med Geilo Kulturkyrkje.

Parkeringsplass i nærheten av Geilo sentrum. Dagsparkering.
Innkjørsel fra fv40, Skurdalsvegen 22

Vis hensyn til gudstjeneste og andre aktiviteter i Geilo Kulturkyrkje og tilhørende gjester, når du parkering. Parkeringen gir også tilgang til gravplassen. Ingen parkering over natten.

Om

  • Gateadresse 1 Skurdalsvegen 22
    3580 Geilo