Gapahuk lysløype Geilo

Gapahuk med bålpanne i nærheten av lysløype. Cirka 2 km fra Geilohallen. Ski over brun og følge lysløype til venstre. Gapahuk er litt vanskelig å se fra lysløypen in i skogen, men den ligger før du kommer til de bratteste bakkene.