Gamme fra Amund Johnsen på Hardangervidda

En gamme er en eldgammel jordhytte som har reisverk av tre og er dekket med jord og torv. Langs Rv7 på Hardangervidda finner du en gamme fra Amund Johnsen som nå har fått nytt liv som salgsplass for souvenier og typisk norske produkter. Gjerne stop her for en god pause med både fantastisk utsikt over Hardangervidda og mulighet til å kjøpe suvenirer og andre typisk Norske produkter.

Byggemåte
Gammer forbindes gjerne med samer men denne typen bolig har vært benyttet over hele landet, helt siden de første menneskene kom til Norge. Bygge måte er det samme som sameteltet lavvo og er gjerne avlang. Taket består av kvist som ble dekket med 4 til 5 lag med never, utenpå dette et tykt lag med myrtorv. Helt på toppen av alt dette var det to lag med forskjellige sorter mose som ikke holdt på fuktighet, men tørket fort og ga varmeisolasjon.

Vanligvis hadde en gamme bare ett rom, men den kunne også deles i flere rom. Ildstedet for varme og å lage mat er plassert midt i gamme rett på gulvet. På gulvet lo det et tykt lag med kortkuttet bjerkeris, som holdt jordfukt og -lukt borte. Sitte og ligge plasser var dekket med reinskinn.

Amund Johnsen
Samen Amund Johnsen var fra Hamarøy i Nordland (født 13.01.1907 - døde 23.05.1970). Her drev han med blant annet reindrift, sammen med familien. Han giftet seg med Ella og fikk totalt 6 døtre.

Når krigen startet, var Amund og svigerfamilien grenselos for de som flyktet over grensen til Sverige for både arbeid og frihet. Dessverre ble et bilde trykket i en svensk avis, av den flinke grenselosen som hjalp flyktningene. Han ble fort innhentet av tyskerne, tatt til fange og etter hvert sendt til Grini i Juli 1943, hvor han fikk fangenummer 12202. Her traff han medfange Sigurd Fossgård, som skulle vise seg å bli viktig for fremtiden for Amund.
Amund ble dømt til livsvarig fangenskap i Tyskland. Uten å vite hva han ble dømt for, ble han 30. September 1943 sendt til Sachenhausen konsentrasjonsleir, hvor han ble helt til freden kom. Han fikk fangenummer 72120. Sult, mishandling, tortur, og sykdom holdt på å ta livet av Amund i Sachenhausen, og uten sin fysiske styrke fra jobben med reindriften, ville det kanskje gått annerledes.
Da De Hvite Bussene fra Svenske Røde Kors kom og hentet de overlevende fangene etter at tyskerne hadde kapitulert, var Amund bare skinn og bein, avkreftet og kledd i filler, men i live.
Han ble ført til Sverige, hvor han fikk komme til kreftene igjen før han reiste tilbake til Ella og jentene.

Han hadde en liten reinflokk igjen fra før krigen, men på grunn av dårlige tider etter krigen, måtte han selge flokken og flytte sørover. Han tok med seg familien og flyttet til Skurdalen på Hardangervidda, hvor Sigurd Fossgård tilbudte ham jobb som reingjeter i Dagali tamreinlag. Da tamreinlaget solgte all reinen sin i 1956, kjøpte Amund og Sigurd sin egen reinflokk som de hadde på sommerbeite på Hardangervidda, og vinterbeite i Jotunheimen. De drev rein i flere år sammen, helt til Amund skadet seg stygt en vinter, og ikke lenger klarte å jobbe med reindrift.

Skaden gjorde at han satset på turisme i stedet. Han bygget flere gammer på Hardangervidda, og solgte samiske produkter og suvenirer om sommeren. I samarbeid med turistsjefen og hotell på Geilo, hentet Amund turister med kjørerein og sleder, kjørte dem til Ustedalsfjorden på sightseeing, kokte og serverte kaffe i en av gammene, og klarte å forsørge familien sin med det. En av døtrene, Ingrid, overtok driften av Samegammene på slutten av 60-tallet, og fortsatte salg av samiske produkter og suvenirer til turister helt fram til 2017, hvor hun solgte driften videre.

Madsen Design har restaurert gammene og ført driften inn i det 21-århundret, til ære for Amund Johansen.
(tekst om Amund Johnsen er fra Madsen Design)

Les mer om Madsen Design under handel.

Om