Fiskevann og fiskekort

Informasjon om fiskevann fra Østre Hol Jeger og Fiskeforening og Geilo Jeger- og Fiskerforening. Også informasjon om private vann og salg av private fiskekort. De allerfleste fiskekort kan kjøpes på www.inatur.no og på appen til www.perfish.no

Pris fra: 70 Kr.
Fiskekortområdene til Østre Hol Jeger og Fiskeforening
De aller fleste av vannene som foreningen disponerer ligger innenfor Hallingskarvet nasjonalpark, fra Ynglesdalen til blant annet Kyrkjedørsvatna. Det settes ut ørret regelmessig slik at bestandene jevnt over er gode og står i forhold til næringstilgangen. Kjøttkvaliteten er som regel ypperlig med flott rødfarge.

Fiskekort: Kjøpes hos bl.a. Storestølen Fjellstugu, Myrland Turistsenter, Kiwi Hagafoss. www.inatur.no
Andre opplysninger: Under portalen til www.njff.no finnes informasjon om Østre Hol JFF.

Fiskekortområdet til Geilo Jeger- og Fiskerforening
Området består bl.a. av Ustedalsvassdraget, som har sin passasje sentralt gjennom Geilo, fra Kikut og vestover til Grødalen finner vi flere gode vann som for eksempel Store Hakkeset, nord for Haugastøl ligger en rekke spennende alternativer og sist, men ikke minst: én times gange fra Tuva Turisthytte frister Skjerja, der gjennomsnittsvekta for ørreten ligger på over kiloen.

Fiskekort: Bl.a. div. sportsforretninger, Geilo Turistinformasjon, div. overnattingsbedrifter og på www.inatur.no eller Perfish. Her får dere også en brosjyre som inneholder fiskeinfo, regler og utsalgssteder, samt koder for kjøp på nett..
Andre opplysninger: Under portalen til www.njff.no finnes informasjon om GJFF.

Noen fjellveger har bompenger eller betalt parkering. Vegen in til Tuva er stengt for bobiler. Vennligst ta med din søppel hjem igjen og prøv å etterlate deg minst mulig spor i naturen.

Forslag til mulige fiskevann

Budalsvatnet
Vannet ligger idyllisk til tett ved Budalsvegen med herlig utsikt til Hallingskarvet. God
bestand med enkelte innslag av stor ørret.
Fiskekort: Betales fra fiskekortkasse ved den østre parkeringen.
Andre opplysninger: Bomveg in til Budalen.

Sudndalsfjorden
Middels bestand, av og til stor fisk. Legg merke til at deler av vannet er utelatt for allmennheten
(se kart på fiskekortet). Fiskekort: Myrland Turistsenter og Storestølen Fjellstugu.

Skorpa
Statsalmenning I Sveingardsbotn, nord for Fv.50, er mulig å ta seg inn til det høgalpine Skorpa. Bratt og til tider tungt terreng å gå i, men flere spennende vann hvor fjellstyre har satt fisk de siste åra.
Fiskekort: Fritt stangfiske.
Andre opplysninger: www.hol-fjellstyre.no

Innoset i Hovsfjorden og vestover
Via grusveger i Sør-Hovet eller «Ruud-brua» er det grei adkomst til denne elvestrekningen som i perioder kan by på et artig fiske med mulighet for større ørret, spesielt i den nedre delen mot Hovsfjorden.
Fiskekort: Birkelund Camping og Holestøl Apartment.

Holsfjorden
Selv om Holsfjorden ligger tett ved Fv. 50 gjennom hele Holsbygda, kan det være litt utfordrende å finne gode fiskeplasser fra land hvis en ikke er lokalkjent. Tilgang til båt er fordelaktig. Mye ørret
av fin kvalitet fra 350 gram til nærmere kiloen. Større fisk på tre-fire kilo har også forekommet.
Røye forekommer hyppig blant fangsten
Fiskekort: Bl.a. Kiwi Hagafoss.

Holselva
Innløpselva til Strandafjorden har med sin storvokste ørret, som i perioder vandrer opp
fra fjorden, blitt et begrep for mange fluefiskere. Elvestrekningen har et strengt forvaltningsregime
med særlige regler for fiskemetoder, redskap, maksstørrelser på fisk, soneinndeling
osv. Les fiskereglene nøye!
Fiskekort: www.inatur.no
Andre opplysninger: www.fiskeihemsedal.no (her finnes en egen link for Holselva).

Tuva Sameige
I området rundt Tuva Turisthytte er mulighetene mange for de som ønsker et lettgått
terreng samt relativt kort vei til fiskevannene, likefullt med følelsen av å være inne på
Hardangervidda. Bestanden er fra tett til balansert og god.
Fiskekort: Bl.a. Tuva Turisthytte.
Andre opplysninger: bomveg in til Tuva, forbudt for bobiler.

Lågen fra Øvre Svangtjørne og vestover til Ossjøen og Heinelvi
Fra Heinelvi inne på Hardangervidda tar Lågen sin vei via Ossjøen, her fortsetter den elveløpet gjennom Seterdalen og etter hvert bygda Dagali. Den stedegne ørreten i elva er som regel småfallen, men i perioder vandrer det opp stor fisk fra tilliggende vann. Ossjøen kan hvert år vise til flotte fangster tatt på sportsfiskeredskap.
Fiskekort: Joker Dagali Handel, Dagali Hotell, Oset Fjellstue og Åan Turisthytte.

Nedre del av Skurdalsvatnet
Variert bestand av ørret og røye. Trivelige omgivelser godt beskyttet med nåleskog på alle
kanter.
Fiskekort: Knuts Hyttegrend og Grøsland Camping.

Nedre del av Holmevatn
Mye av de samme omgivelsene og fiskeforholdene som ovennevnte området.
Fiskekort: Lia Fjellhotell og Arne Lien.
Andre opplysninger: Send epost til: [email protected]

Bærekraft og friluftsliv
Turisme har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Vil du reise til et unikt sted som både legger til rette for at miljøavtrykket ditt blir så minimalt som mulig, og for at du skal få en mest mulig autentisk opplevelse? Og som i tillegg tar ansvar for at både de som bor der og besøkende skal ha det ekstra bra? Da skal du reise til et av de stadig flere bærekraftmerkede reisemålene som finnes i Norge, og Geilo er en av de siden 2016.

Å være en bærekraftig reisemål innebærer blant annet at vi tar være på biologisk mangfold, å støtte bevaring av lokale naturområde, dyreliv og habitater og å minimere ødeleggelser av disse. Et annet krav er å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser. Og her trenger vi din hjelp.

Om du nå gå på korttur eller langtur, om du er alene eller med din familie, om du ønsker å fiske eller ta en flott naturbilde, det spiller ingen roll. Værsåsnill og ta med det afvallet du genererer. På en del parkeringsplasser, langs hovedveier og i bebode områder finner du muligheter til å levere søppel igjen i avfallscontainere. Det du klarer å ta med på turen kan du også du med hjem igjen og hvis alle gjør det så holder vi omgivelse flott og fint for neste besøkende. Tusen takk at du bidra!

Vil du ha tips om hvordan du unngå mest mulig afvall på din tur, gjerne les denne artikkel med Sju tips for sporløs ferdsel på tur på nettsiden til Norsk Friluftsliv. https://norskfriluftsliv.no/ferdes-sporlost-naturen/

Om

  • Pris fra 70 Kr.