Dagali museum

Dagali museum finner du i fjellbyen Dagali, 24 kilometer fra Geilo. Her er bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdalen, Tunhovd og Uvdal. De fleste er i tradisjonen fra Numedal siden Dagali til 1944 tilhørte Uvdal kommune.

Gunnar Steensen (1870-1970) startet innsamlingsarbeidet allerede omkring år 1900. I 1947 testamenterte han museet til bygda Dagali. Museet har bygninger og gjenstander fra Dagali, Skurdal, Tunhovd og Uvdal. Det finnes ialt 12 bygninger på museet de fleste fra 1700- og 1800-tallet.

Beliggende midt i fjellbygda Dagali ved innfallsporten til Hardangervidda. Lærer og fanejunker Gunnar Stensen (1870 - 1970) samlet og bygde opp sitt private museum. I 1947 testamenterte han museet til bygda Dagali. Utover utstillingsbygg med gjenstandssamling er det i alt ti bygninger på museet, de fleste fra 1700- og 1800-tallet. Bygninger og gjenstander kommer vesentlig fra Dagali men også fra Skurdalen, Tunhovd og Uvdal.

Årlig kunstutstilling.

01 Hagastugu
02 Mostugu
03 Kvernhus fra Aasberg
04 Hestehallen
05 Badstu fra Hagen
06 Smie fra Kjønaas
07 Skola
08 Utstillingshuset
09 Låve fra Enderud
10 Fjøs
11 Inngangen
12 Stabbur fra Kjønaas
13 Ølstugu
14 Gvølveli seter

Om