Spark

Spark – et friskt fraspark

Sparkens lange tradisjon

Spark som fremkomstmiddel er både effektiv og gøy! Når sykkelføret er over og kulden setter inn er dette også mye brukt blant de lokale på Geilo. Som gjest på Geilo kan du ta del i denne tradisjonen ved å delta på Spark VM eller leie en spark på Turistinformasjonen i Geilo Sentrum.

Spark

Spark VM som er blitt arrangert på Geilo siden 1982 er et unikt arrangement på mange måter. Det er et uhøytidelig, sosialt og tradisjonsrikt arrangement. Med utgangspunktet i et av de eldste fremkomstmidlene vi kjenner til her i landet, og i Sverige og Finland, har engasjerte mennesker siden 1982 å skape et folkerikt og kjært vinterkarneval. Spark VM er et av høydepunktene på Geilo!

Innholdet i Spark VM har variert de årene det har blitt arrangert. Spark VM fremstår i dag som et vinterkarneval. Det er i all hovedsak 3 klasser for voksne og et eget Spark VM for barn. Tidspunktet derimot har stort sett vært, den siste helgen i januar. Dette av den enkle grunn, at da er det garantert ”sparkføre”.

Spark VM - Et grønt arrangement 

Geilo er et Bærekraftig Reisemål, Visit Geilo AS en Miljøfyrtårnbedrift og Spark VM et Grønt arrangement! Vi skal dokumentere overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn at krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er oppfylt.
 
Vi vil oppfordre alle til å benytte kollektivtransport, samkjøring eller til å ta beina eller sykkelen fatt til, fra og under Norsk Matglede, der det er mulig. For reisen til og fra Geilo anbefaler vi å ta toget. Se informasjon om rutetider hos VY.
 
Vi kan også anbefale appen En-tur for informasjon om rutetider på alle typer kollektivtransport.
 
Vi vil at det skal være lett for deltagere og besøkende å kildesortere sitt avfall under Spark VM, og oppfordrer alle til å benytte miljøstasjonen i gågata.

Lei en spark

På Geilo kan du leie spark på turistinformasjonen i Geilo sentrum. Et bærekraftig fremkomstmiddel som både er gøy og bra for miljøet!

Spark kan leies på Turistinformasjonen.

Ta kontakt

Spark

“Verdens største spark” 

I 2011 var det 30. gang Spark-VM ble arrangert på Geilo. Den gang ble det laget en 4,53m høyt spark for å feire årets arrangement. På daværende tidspunkt var dette den største sparken i verden.

Vennene fra Sandefjord Snakk, Snaps og Sparkstøttingforening deltok med den store sparken og dro den 600m i en av konkurransene i Spark-VM. De fikk hjelp av en traktor opp bakken. Etter konkurransen donerte de den til Geilo som en jubileumsgave for 30 års Spark-VM. Sparken står nå i sidekanten på veien 40v rett under Geilo sentrum. Du kan parkere ved Geilojorde og ta bilde med sparken om du ønsker.