Fyll opp ditt smartcard (2 timer)

Fyll opp ditt smartcard fra TeamAxess på nett og du kan gå rett i heisen! Skipasset gjelder 2 timer fra det benyttes første gang.