a) Alpin Ski Sporty single item

For middels gode til avanserte skikjørere som stiller krav til skiutstyret.

Støvler og staver er ikke inkludert.