Oppdatert 01.11.2021


Anbefalte smitteverntiltak for å forebygge ytterligere spredning av koronasmitte i Hol kommune

Bakgrunn
Hol kommune går ut med denne anbefalingen nå, for å hindre eller begrense ytterligere spredning av koronasmitte i Hol kommune, som følge av et større lokalt utbrudd etter høstferien. Det er i tillegg viktig å begrense belastningen dette utbruddet medfører på en allerede presset helsetjeneste.

Bruk av munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, anbefales det på det sterkeste at det brukes munnbind i butikker, på serveringssteder, i tro- og livssynsbaserte lokaler, i andre typer fellesområder innendørs, i lokaler for kultur-, sport- og fritidsaktiviteter. Anbefalingen om bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet. For kollektivreisende i buss, taxi, skibuss og skolebuss gjelder anbefalingen om bruk av munnbind

Krav om bruk av munnbind
Det er et krav om bruk av munnbind til alle som oppsøker kommunale helseinstitusjoner – herunder sykehjem og legesenter

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (Covid-19), Hol kommune, Viken fylke

Nærkontakter av smittede – herunder familiemedlemmer, voksne og barn – pålegges karantene fra og med den dagen nærkontakten får påvist smitte (testdato). Karantenetiden er 7 dager for nærkontakter. Isolasjonstid for smittede er 5 dager. Det er ikke mulighet for å teste seg ut av karantene.

 

Nasjonale tiltak

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.  

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å gå over til en normal hverdag med økt beredskap i månedsskiftet september/oktober. Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Samfunnet vil ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres.

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

 • Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 
 • Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 
 • Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  
  Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.
  Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.
 • Vask hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer Statsministeren Erna Solberg virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

Her kan du lese om nasjonale regler (det som er bestemt i lov).

 

Teste deg?

Har du symptomer på covid-19, ringer du Geilo legesenter, 32 09 22 50 og bestiller time for å få testet deg.

Har du bostedadresse i annen kommune, bør du bestille time i hjemkommunen din. Da får du raskere svar og bedre oppfølging i etterkant. 

 

Statusrapport Koronasituasjon i Hol kommune

På Hol kommune sine nettsider finner du ukentlig statusrapport. 


  Minner ellers på våre generelle forholdsregler:

  Vi har, så langt det er mulig, tatt alle forholdsregler og planlagt for en vintersesong full av gode skiopplevelser. Her forholder vi oss til kommuneoverlegen, FHI og myndighetene for å sikre fastboende, gjester og ansatte trygge og eventyrlige fjellopplevelser gjennom en lang og flott vinter. Erfaringen viser at nasjonale og lokale forholdsregler og tiltak kan bli endret på kort varsel, vi anbefaler derfor at du alltid informerer deg på de nasjonale nettsider fra regjeringen.no, FHI.no og helsenorge.no. Ved å følge regler og ha gode rutiner bidrar du til at vi alle får en flott, trygg og tilnærmet normal vinter.

  Generelle råd

  På reise og under oppholdet:

  • Vask hendene grundig og ofte, bruk hånddesinfeksjonsmiddel når såpe og vann ikke er tilgjengelig
  • Host i albuen eller i lommetørkle
    
  • Hold deg innendørs hvis du kjenner symptomer på luftveisproblemer eller nedsatt allmenntilstand
  • Dersom du blir syk mens du er her, dra hjem snarest. Dekk til nese/munn og hold minst 2 meters avstand til andre.
  • Ikke benytt buss/offentlig transport.
  • Kontakt lege eller meld fra til ansatt der du bor
  • Ta en Covid-19 test

   

  Nyttige linker: 

  Visit Norway – Informasjon om koronaviruset

  Hol kommune – Viktig informasjon om koronaviruset 

  FHI - Informasjon om koronaviruset 

  SkiGeilo - Covid-19 Gjesteinformasjon 

  Her kan du lese Hol kommunes veiledning til gjester

  Her finner du de siste oppdateringene fra Hol kommune

  Les mer om regjeringens regionale tiltak i hele Viken