Fluefiske

Fiskevann på Geilo

Budalsvatnet


This is a private lake in the valley called Budalen.

Vannet ligger idyllisk til tett ved Budalsvegen med en herlig utsikt til Hallingskarvet. God bestand med enkelte innslag av stor ørret.


Fiskekort: Betales fra fiskekortkasse ved den østre parkeringen.

Bomveg: Ja
 

Sudndalsfjorden


Middels bestand, av og til stor fisk. Legg merke til at deler av vannet er utelatt for allmennheten (se fiskekort).

Fiskekort: Myrland Turistsenter og Storestølen Fjellstugu.
Bomveg: Nei

 

Skorpa


Statsalmenning i Sveingardsbotn, nord for Fv.50, er mulig å ta seg inn til det høgalpine Skorpa. Bratt og til tider tungt terreng å gå i, men flere spennende vann hvor fjellstyre har satt fisk de siste årene.


Fiskekort: Fritt stangfiske.
 Mer info: www.hol-fjellstyre.no
Bomveg: Nei


 

Bakkahellern og omegn


I fantastisk flott høgfjellslandskap ligger Geiteryggvatna, Bakkahellertjørnane og Omnsvatnet. Spesielt sistnevnte del av området er alene vel verdt et besøk. Ørretbestanden er variabel, men det finnes stor fisk i dette vassdraget.


Fiskekort: Geiterygghytta.
Bomveg: Nei
 Innoset i Hovsfjorden og vestover


Via grusveger i Sør-Hovet eller «Ruud-brua» er det grei adkomst til denne elvestrekningen som i perioder kan by på et artig fiske med mulighet for større ørret, spesielt i den nedre delen mot Hovsfjorden.


Fiskekort: Birkelund Camping og Holestøl Apartment.
Bomveg: Nei


 

Holsfjorden


Selv om Holsfjorden ligger tett ved Fv. 50 gjennom hele Holsbygda, kan det være litt utfordrende å finne gode fiskeplasser fra land hvis en ikke er lokalkjent. Tilgang til båt er fordelaktig. Mye ørret
 av fin kvalitet fra 350 gram til nærmere kiloen. Større fisk på tre-fire kilo har også forekommet. Røye forekommer hyppig blant fangsten
.

Fiskekort: Kiwi Hagafoss.
Bomveg: Nei
 Holselva


Innløpselva til Strandafjorden har med sin storvokste ørret, som i perioder vandrer opp fra fjorden, blitt et begrep for mange fluefiskere. Elvestrekningen har et strengt forvaltningsregime med særlige regler for fiskemetoder, redskap, maksstørrelser på fisk og soneinndeling. Les fiskereglene nøye!


Fiskekort: www.inatur.no
 Andre opplysninger: www.fiskeihemsedal.no (her finnes en egen link for Holselva).
Bomveg: Nei


 

Tuva Sameige


I området rundt Tuva Turisthytte er mulighetene mange for de som ønsker et lettgått terreng samt relativt kort vei til fiskevannene, likefullt med følelsen av å være inne på Hardangervidda. Bestanden er fra tett til balansert og god.


Fiskekort: Tuva Turisthytte.

Bomveg: Ja (forbudt for bobiler).
 Lågen fra Øvre Svangtjørne og vestover til Ossjøen og Heinelvi


Fra Heinelvi inne på Hardangervidda tar Lågen sin vei via Ossjøen, her fortsetter den elveløpet gjennom Seterdalen og etter hvert bygda Dagali. Den stedegne ørreten i elva er som regel småfallen, men i perioder vandrer det opp stor fisk fra tilliggende vann. Ossjøen kan hvert år vise til flotte fangster tatt på sportsfiskeredskap.


Fiskekort: Joker Dagali Handel, Dagali Hotell, Oset Fjellstue og Åan Turisthytte.
Bomveg: Ja


 

Nedre del av Skurdalsvatnet


Variert bestand av ørret og røye. Trivelige omgivelser godt beskyttet med nåleskog på alle kanter.


Fiskekort: Knuts Hyttegrend og Grøsland Camping.
Bomveg: Nei


 

Nedre del av Holmevatn


Mye av de samme omgivelsene og fiskeforholdene som ovennevnte området (Skurdalsvatnet).


Fiskekort: Lia Fjellhotell og Arne Lien.
 Mer info: Send epost til: [email protected]
Bomveg: Nei


 

Last ned kart

Fiske på Hardangervidda


Med sitt mylder av fiskevann i alle størrelser, elver og bekker er Hardangervidda et eldorado for fiskere, og gir store muligheter for spektakulære fiske opplevelser.
Hardangervidda nasjonalpark er det største sammenhengende høyfjellsplatå der ørret er den dominerende fiskearten i Europa. Enten du er på familie-ferie og ønsker å ta barn på en fin utflukt, eller du er en erfaren fisker finnes flere turalternativer som passer nettopp deg og dine behov. 

Se mer på inatur.no

På vei til Skjerja